Σχεδιασμός-ανάπτυξη-διαχείριση-ιδιοκτησία της ιστοσελίδας:
Ντρίτσος Γεώργιος
E-mail: contact (at) ntritsos.com
URL: www.ntritsos.com

Η ιστοσελίδα gardiki.eu θα ήταν αδύνατο να δημιουργηθεί, χωρίς τη βοήθεια των κάτωθι φορέων και ατόμων, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά.