Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για το Μουσείο Γαρδικίου.