ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παρακάτω στοιχεία για τον Καποδιστριακό Δήμο Αχέροντα ίσχυαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010

Μετά την Μεταρρύθμιση στο θεσμικό πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης και την αλλαγή του με την εφαρμογή του Προγράμματος «Ι. Καποδίστριας», ο Δήμος Αχέροντα με τα τέσσερα Δημοτικά του Διαμερίσματα Γαρδίκιου, Σκανδάλου, Γλυκής και Χόικας, άρχισε με σταθερά βήματα την προσαρμογή του στο νέο Αυτοδιοικητικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η κατασκευή του νέου Δημαρχείου, ενός έργου που ήταν απαραίτητο για την ανάπτυξη όλων των υπηρεσιών προς όφελος των Δημοτών.