Με την πάροδο του χρόνου και την αύξηση του πληθυσμού, δημιουργήθηκε η ανάγκη για την ανέγερση μιας μεγαλύτερης εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, μετά την Αγία Κυριακή, ο Άγιος Νεκτάριος γίνεται η δεύτερη Εκκλησία που υπάρχει στο Γαρδίκι.

Η Εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου άρχισε να κτίζεται στις αρχές της δεκαετίας του '80 και ολοκληρώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του '90.