Η Αγία Κυριακή είναι ένα εξαιρετικής σημασίας εκκλησιαστικό μνημείο.
Χτίστηκε πιθανόν την υστεροβυζαντινή περίοδο, μονόκλιτη με καμάρα και αντικαταστάθηκε από δίρριχτη στέγη.

Η Εκκλησία έχει μήκος 12μ. και πλάτος 5,85μ. με ωραίο εξωτερικό διάκοσμο.

Η Αγία Κυριακή βρίσκεται στον Διαρκή Κατάλογο των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Ελλάδας, ως σημαντικό δείγμα αρχιτεκτονικής των χρόνων του Δεσποτάτου της Ηπείρου.

ΥΑ 15904/24-11-1962 - ΦΕΚ 473/Β/17-12-1962
ΥΑ 11707/14-6-1966 - ΦΕΚ 429/Β/8-7-1966
Περί χαρακτηρισμού ως αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών διατηρητέων μνημείων.